Cola PesceColapisci: l'uomo che diventa pesce per necessità o per sceltaI ricordi di Colapesce: le Ricette Messinesi

La ricetta in versi di Gianni Argurio -

Pasta 'ncaciata

Lipari

Nta 'na bedda cassalora mittiti
l'ogghiu d'aliva e la carni 'i maiali,
nzemi 'a cipudda e l'accia ci juncti
puru Ia carota, tantu nun fa mali

Facti rusulari a focu lentu,
poi ci mmiscati lu capuliatu,
girati e rigirati pu 'n mumentu
ccuss e lu pumadoru gi passatu

Lu sali e pipi sempri su vuliti
e tri bicchieri d'acqua p cuprri
la carni e finu a quannu la ssaggiati
s' cotta ma s'annunca p ndrri .

Niscti 'a carni e a mmossa la tagghiati,
ffiddiati puru l'ova gi bugghiuti,
poi 'i mulinciani fritti e riminati ...
furmaggiu e cc sti cosi s finuti.

Bugghti 'a pasta cu l'attenzioni,
ssiri ntinri e stannu attentu,
e ma 'na teglia s a proporzioni
mittiti un solu 'i pasta e cunnimentu.

'N solu di zzucu e n'autru di pasta,
unu 'i furmaggiu e nnati giustannu;
forsi 'na teglia sula nun vi basta ...
e nun sapti chi stati rifurriannu.

Lu furnu ssiri a ducentu gradi,
la pasta menzuredda ci vi a stari;
poi la niscti e attenti 'n mi vi cadi ...
la tavula stisa e putiti, manciari.

 

Gianni Argurio

Sommario Ricordi di Cola

www.colapisci.it